Typgodkännande

Alla förslutna lotter samt bingobrickor som används i ett lotteri måste ha ett särskilt tillstånd, det vill säga vara typgodkända. Det gäller även teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragningar eller kontroller av egentliga lotterier och bingospel.

Lotter och teknisk utrustning måste uppfylla våra villkor för typgodkännande. Nationellt forensiskt Centrum (NFC), eller motsvarande myndighet i andra länder, kontrollerar att våra villkor är uppfyllda.

Typgodkända bingokontrollutrustningar

Se vilka utrustningar som är typgodkända, klicka här!


Typgodkända bingobrickor

Se vilka bingobrickor som är typgodkända, klicka här!


Typgodkända lotter

Se vilka lotter som är typgodkända, klicka här!