Rikslotterier och EMV-lotterier

Lotteriinspektionen utfärdar tillstånd för och utövar tillsyn av rikslotterier.

Ett lotteri som anordnas i mer än ett län kallas rikslotteri och de flesta säljs över hela landet. Hit räknas även så kallade EMV-lotterier (EMV står för elektromagnetiska vågor) som arrangeras på Internet, via telefon eller i samband med sändningar i radio eller TV. 

Förutsättningar för tillstånd

Rikslotteritillstånd kan endast lämnas till ideell organisation som bedriver allmännyttig verksamhet i fler än två län. Värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatserna. Lottköparen måste alltid informeras om vinstvärdet. Det måste också vara troligt att lotteriet ger en skälig nettobehållning som ska användas till föreningens verksamhet.

Tillsyn av rikslotterier

Vi ansvarar för tillsynen och kostnaden för detta betalas av de föreningar som har tillstånd att ordna lotterier.

Se vilka rikslotterier som har tillstånd just nu, klicka här!