Regionala lotterier

Regionala lotterier är ett lotteri som ordnas i flera kommuner inom ett län. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd till dessa.

Vem som kan få tillstånd

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Förutsättningar för tillstånd

Lotteriet kan få tillstånd om värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatserna. Det måste stå på lotterna hur stora vinsterna är. Det måste också vara troligt att lotteriet ger arrangören en rimlig vinst som används till föreningens allmännyttiga verksamhet.

Relaterade dokument rikslotterier