Kommunala lotterier

Det är respektive kommun som ger tillstånd eller registrerar lotterier som sker inom en kommun och det är även kommunen som ansvarar för kontrollen.

Lagändringar, från 1 januari 2017, påverkar kommunala lotterier

Vem kan få tillstånd eller registrering

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod.

Tillstånd

Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger tjugo basbelopp.

Lotterier utan tillstånd

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.
Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Utbildning för kommunala lotterihandläggare och kontrollanter

Vi anordnar kostnadsfria grundutbildningar för kommunala lotterihandläggare och kontrollanter ett par gånger per år. Inbjudan skickas till alla kommuner. Kontakta my.hamren@lotteriinspektionen.se för mer information.

Allmänna råd lotterier

Instruktion för lotteriföreståndare

Efterhandsdraget lotteri

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier

Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Redovisningsblankett, lotteri