Lotterier

Ny spellag, ny spelmarknad - från 1 januari 2019 gäller en ny spellag. Vissa delar konkurrensutsätts och fler aktörer kan söka licens. Läs mer om nya spelmarknaden, klicka här!


I ett lotteri kan du vinna pengar eller saker och kräver tillstånd oavsett om det är ett gratislotteri eller om lotterna kostar pengar. Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten. Det finns både förhandsdragna och efterhandsdragna lotterier.

Vem ger tillstånd till olika lotterier?

Lotterier i mer än ett län (rikslotteri): Lotteriinspektionen, Se aktiva lotterier med tillstånd, klicka här!

Lotterier i mer än en kommun inom ett län (regionalt lotteri): Länsstyrelsen.

Lotterier inom en kommun (kommunalt lotteri): Aktuell Kommun.