Bingo

Ny spellag, ny spelmarknad - från 1 januari 2019 gäller en ny spellag. Vissa delar konkurrensutsätts och fler aktörer kan söka licens. Läs mer om nya spelmarknaden, klicka här!


Bingo är ett spel där deltagaren måste vara närvarande på spelplatsen och där köpa en bingobricka. Möjligheten att vinna beror på om de nummer som dras finns på spelarens bricka. Den som vinner måste begära att få ut sin vinst direkt. Bingo bedrivs oftast i särskilda lokaler. I Sverige spelas tre typer av bingo; variantbingo, automatbingo och storbingo.

Bingobrickor och teknisk utrustning som används i samband med bingospel ska vara typgodkända.

Bingo på nätet (internetbingo) är inte bingo i lagens bemärkelse. I lotterilagen betraktas det som ett så kallat nummerspel.

Vem kan få tillstånd

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Vem ger tillstånd

Lotteriinspektionen ger tillstånd om bingospelet bedrivs i flera län samtidigt eller om högsta vinsten överstiger ett prisbasbelopp. Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel inom ett län. Tillstånd kan ges för högst tre år åt gången.