Spelproblem

Vi ansvarar för tillstånd och kontroll på en reglerad spelmarknad. Vi måste känna till vad det är som påverkar spelare och deras beteende, så att vi kan fatta rätt beslut när vi ger någon tillstånd att arrangera spel om pengar. Vårt ansvar är kopplat till den lagstiftning som gäller på spelområdet.

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med frågor kring risker med spel

Motiv för att spela

Anledningen till att man spelar är olika. För många är spel underhållning, ett fritidsintresse och ett sätt att drömma sig bort. De kan få en upplevelse, oavsett om de vinner eller förlorar. Men det finns också de som har fastnat i spelandet och som inte kan kontrollera det.

Läs mer om motiven till att spela, klicka här!