Servrar i annat land

Spel om pengar på spelmaskiner som är kopplade till servrar utanför Sveriges gränser är olagligt. 

Spel om pengar på spelmaskiner som är kopplade till servrar utanför Sveriges gränser är olagligt.

Högsta domstolen har i två domar, B 2350-10 och B 5881‑09 slagit fast att spelmaskiner där man spelar om pengar och som är kopplade till servrar placerade utanför Sveriges gränser utgör ett automatspel enligt lotterilagen. De är därför olagliga. Detta innebär att det även fortsättningsvis enbart är statligt ägda bolag som kan få tillstånd att anordna spel om pengar på automater.

- Nu kan vi tillsammans med brottsbekämpande myndigheter ta nya och kraftfulla tag för att motverka illegalt spel säger Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör.

Domarna är klarläggande för alla parter på marknaden. Även arbetet för polis och åklagare torde underlättas.

- Den juridiska processen har pågått i många år varför vi välkomnar domarna som nu klarlägger hur lagen ska tolkas när det gäller den här typen av spel säger Håkan Hallstedt.

Att den fråga som nu har avgjorts av Högsta domstolen över huvud taget hamnat i domstol beror på att dagens lotterilagstiftningen inte anpassats  till den tekniska utvecklingen. För att undvika att nya gränsdragningsproblem och oklarheter uppstår är det angeläget med en modernisering och anpassning av lagen till dagens förhållanden.

För ytterligare information vänligen kontakta My Hamrén, tel.0152-650 174, 0765-330 174