Poker

I Sverige omfattas poker bland annat av lotterilagen och bestämmelserna i brottsbalken om förbud mot dobbleri. Det är i dag bara AB Svenska Spel som har tillstånd att anordna pokerspel i Sverige, dels på de statliga kasinona (Casino Cosmopol) och dels Internetpoker.

Alla pokerspel har vissa gemensamma egenskaper. De är alla vadslagningsspel där deltagarna satsar pengar (eller något som ersätter pengar) på vem som har eller kan få den bästa kombinationen av kort. Vilka kombinationer av kort som används, hur satsningen går till och andra regler, varierar mellan de olika pokervarianterna.

Pokerturneringar

Den som vill delta i en pokerturnering betalar först en bestämd summa pengar och får då spelmarker som motsvarar denna summa. Turneringen är slut när endast en spelare har marker kvar. Spelarna rankas i den motsatta ordningen som de slogs ut, den som är näst sist kvar blir tvåa och så vidare. De bäst placerade delar på vinstpotten enligt en modell som bestämts i förväg.

Det finns också pokerturneringar som är gratis att delta i, så kallade freerolls. Där betalar man inte något för att delta i turneringen. Det är istället arrangören som tar pengar ur egen ficka och lägger i potten.

Pokerturneringar brott mot lotterilagen

Den som anordnar pokerturneringar för allmänheten eller för att tjäna pengar begår ett brott mot lotterilagen. Den som anordnar så kallade cash game bryter mot brottsbalkens bestämmelser om dobbleri.


Rättsfall som rör pokerturneringar

Grebbestads-målet

Åtal i Texas Hold’em-turnering

Det så kallade Grebbestads-målet (NJA 2011 s. 45) hade sin bakgrund i en pokerturnering år 2007. Turneringen, där pokervarianten Texas Hold’em spelades, bestod av en huvudturnering, sidospel (sit-and-go) och kontantspel (cash-games). Turneringens fyra arrangörer samt två personer som tillåtit spelen i vissa lokaler åtalades för grovt dobbleri. Efter tingsrättsdom överklagades målet till hovrätten som ogillade åtalet beträffande samtliga tilltalade förutom två av arrangörerna som, beträffande sidospelen och kontantspelen, dömdes för dobbleri av normalgraden.

Målet i Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om Texas Hold’em utgjorde spel vars utgång helt eller till väsentlig del berodde på slumpen på det sätt som anges i dobbleribestämmelsen i brottsbalken. Sammanfattningsvis kom domstolen fram till att utgången i längre Texas Hold’em-turneringar, men inte i kontantspel, till väsentlig del styrdes av skicklighet och alltså inte slumpen. Detta innebar att huvudturneringen och sidospelen vid den aktuella turneringen, men inte kontantspelen, föll utanför tillämpningsområdet för dobbleribestämmelsen i brottsbalken.

Har ej prövats enligt lotterilagen

Riksåklagarens yrkande om att gärningsbeskrivningen även omfattade straffansvar enligt lotterilagen återförvisades till hovrätten som tidigare inte prövat denna fråga. Hovrätten gjorde därefter bedömningen att påståendet om brott mot lotterilagen inte framförts inom preskriptionstiden och ogillade åtalen i sin helhet.

Texas hold’em brott mot lotterilagen

Hovrätten för nedre Norrland har slagit fast att kortspel där man kan vinna pengar efter att ha betalt en deltagaravgift ska ses som ett lotteri i lotterilagens mening. Detta även om slumpen har liten betydelse för utgången. Domen avser en turnering i pokerformen Texas Hold’em och innebär att det är ett brott mot lotterilagen att arrangera pokerturneringar. De åtalade överklagade till Högsta domstolen, som dock inte tog upp fallet.