Lotteriinspektionen anordnade informationsträff om nya penningtvättsregler

Publicerad: 2017-05-19

Fredag 19 maj hölls en informationsträff om den nya penningtvättslagen och vad den innebär för spelaktörerna. Det nya regelverket, som grundar sig på ett EU-direktiv, kommer att omfatta i stort sett hela den svenska spelmarknaden. Jonas Karlsson från Finansdepartementet föredrog den nya penningtvättslagen, Ole Petersen från Finanspolisen talade om granskning och rapportering, och Erik Sjöholm på Lotteriinspektionen gick igenom riskbedömning och lämplighetsprövning.

Ta del av Finansdepartementets och Lotteriinspektionens presentationer från informationsträffen, klicka här!

Rapportera misstänkt penningtvätt

Finansinspektionen har tillsamman med flera myndigheter tagit fram ett informationsmaterial om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.