Spelmarknaden, kvartalsstatistik

Utvecklingen på spelmarknaden år 2017 i miljoner kronor, ackumulerad nettoomsättning