Publikationer

Beställ trycksaker

Du kan kostnadsfritt beställa våra trycksaker

Kontakta My Hamrén via e-post: my.hamren@lotteriinspektionen.se tala om vilken trycksak du vill ha, antal och din postadress!

Svensk spelmarknad i siffror 2015

Svensk spelmarknad i siffror 2014

Lotteriinspektionens skriftserie

Vår vision, Mål, Värdegrund