Organisation

Generaldirektör Håkan Hallstedt leder verksamheten tillsammans med en styrelse. På vårt kontor i Strängnäs arbetar cirka 45 personer.

Vi har också ett femtiotal arvoderade kontrollanter, som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer.

Styrelse

Per Håkansson, ordförande

Lademöter: Britta Ahnmé Kågerman, Håkan Wall, Håkan Hallstedt, Henrik Berggren.

Styrelsemöten 2017

17 januari, 7 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Organisationsskiss

Organinsationsskiss