Organisation

Camilla Rosenberg

Camilla Rosenberg
Generaldirektör

Generaldirektör Camilla Rosenberg leder verksamheten tillsammans med en styrelse. På vårt kontor i Strängnäs arbetar cirka 50 personer.

Vi har också ett femtiotal arvoderade kontrollanter, som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer.

Styrelse

Per Håkansson, ordförande

Ledamöter: Britta Ahnmé Kågerman, Håkan Wall, Henrik Berggren, Camilla Rosenberg.

Styrelsemöten: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 19 december

Organisationsskiss

Organinsationsskiss