Organisation

Generaldirektör Håkan Hallstedt leder verksamheten tillsammans med en styrelse. På vårt kontor i Strängnäs arbetar cirka 45 personer.

Vi har också ett femtiotal arvoderade kontrollanter, som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer.

Styrelse

Lotteriinspektionens styrelse

Övre rad från vänster: Karin Starrin, Håkan Wall, Carina Tolke.
Nedre rad från vänster: Håkan Hallstedt, Britta Ahnmé Kågerman, Henrik Berggren.
Stor bild längst till höger: Per Håkansson, ordförande.

Organisationsskiss

Organisationsskiss