Om Lotteriinspektionen

Från Lotterinämnd till Lotteriinspektion

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotteriinspektionen utövar sin tillsyn under lotterilagen (1994:1000), lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och kasinolagen (1999:355).

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Lotteriinspektionen generaldirektör ingår i styrelsen.

Mål och vision

 • Vårt mål är en sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät. Vår vision lyder: Med oss blir alla vinnare!

Uppdrag

 • Bevaka konsumenternas intressen och se till att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan föra med sig.
 • Arbeta för en sund och säker spelmarknad.
 • Bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Uppgifter

 • Ge tillstånd till rikslotterier, automatspel, restaurangkasinon och vissa bingotillstånd.
 • Ge särskilda tillstånd till lottsedlar samt utrustningar för kontroll och dragning.
 • Ha det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet.
 • Utbilda och informera om den lagstiftning som rör spel och lotterier.
 • Informera regeringen om hur spelmarknaden utvecklas i Sverige och utomlands.

Vad Lotteriinspektionen inte gör

Lotteriinspektionen kan lämna svar på generella frågor rörande lotterilagen och spelverksamhet. Däremot kan vi inte:

 • Lämna detaljerade svar på specifika frågor rörande lotteri och spel.
 • Ge konkreta juridiska råd i frågor rörande utvecklandet av affärsmodeller eller affärsidéer till aktörer eller individer som ämnar starta ett lotteri eller en spelverksamhet.
 • Hjälpa konsumenter med klagomål för att få tillbaka pengar från spelautomater eller från avslutade spel. Detta kan istället vara en fråga för konsumentverket.
 • Utöva tillsyn över lotterier anordnade utomlands. Lotteriinspektionen har endast befogenhet att ge tillstånd och utöva tillsyn över svenska lotterier och kan därför inte utöva tillsyn över lotterier anordnade utomlands.