Om Lotteriinspektionen

Från Lotterinämnd till Lotteriinspektion

Vårt uppdrag

  • Bevaka konsumenternas intressen och se till att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan föra med sig.
  • Arbeta för en sund och säker spelmarknad.
  • Bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Verksamhet

Vi är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är vi som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Våra uppgifter

  • Ge tillstånd till rikslotterier, automatspel, restaurangkasinon och vissa bingotillstånd.
  • Ge särskilda tillstånd till lottsedlar samt utrustningar för kontroll och dragning.
  • Ha det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten.
  • Utbilda och informera om den lagstiftning som rör spel och lotterier.
  • Informera regeringen om hur spelmarknaden utvecklas i Sverige och utomlands.

Vårt mål

En sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät.

Vår vision

Med oss blir alla vinnare!