Villkor

Lotteriinspektionen beslutar om villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för varje enskilt tillstånd enligt särskilda bemyndiganden.

Dessa är till skillnad från lagar och förordningar individuella och bindande endast för den som har tillståndet.

Rörande vissa områden har Lotteriinspektionen fattat beslut om riktlinjer för villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser.