Ställningstaganden

Lotteriinspektionens ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom myndigheten. Ställningstaganden görs i principiella frågor när svar saknas i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Ställningstaganden är bara bindande för myndigheten. Även i metodfrågor kan styrning ske genom ställningstagande för att uppnå enhetlighet i förhållande till myndighetens tillsynsobjekt på den svenska spelmarknaden.

Publiceringen på Lotteriinspektionens webbplats sker för att ge allmän kännedom om myndighetens ställningstagande i olika principiella frågor.