Penningtvätt & finansiering av terrorism

Nytt inom penningtvätt

Prenumerera på denna lista Läs äldre artiklar om penningtvätt

Tidplan nya penningtvättslagen

Den nya penningtvättslagen för spelmarknaden kommer att träda i kraft den 2 augusti 2017. Då börjar även Lotteriinspektionens arbete med lämplighetsprövning i samband med ansökningar om att anordna spel.

Lotteriinspektionen kommer att införa en e-tjänst där aktörer kan hantera ombudsregistrering. vilken kommer att vara på plats i september/oktober. Registreringen måste vara gjord senast 2 februari 2018. De speltjänster som inte omfattas av regelverket behöver inte heller registrera eventuella ombud.

Lotteriinspektionens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om vilka spelformer som bör undantas från delar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa undantag ska meddelas i nya föreskrifter, som dock formellt sett ej kan beslutas innan den nya penningtvättslagen träder i kraft. Föreskrifterna kommer att träda i kraft tidigast under hösten 2017. 

Rapportera misstänkt penningtvätt

Finansinspektionen har tillsamman med flera myndigheter tagit fram ett informationsmaterial om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF

Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Standarderna ska genomföras av medlemmarna i deras respektive lagar.