Penningtvätt & finansiering av terrorism

Nytt inom penningtvätt

Prenumerera på denna lista Läs äldre artiklar om penningtvätt

Rapportera misstänkt penningtvätt

Finansinspektionen har tillsamman med flera myndigheter tagit fram ett informationsmaterial om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF

Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Standarderna ska genomföras av medlemmarna i deras respektive lagar.