Omreglering av spelmarknaden

Regeringen har, i samråd med stora delar av oppositionen, beslutat att en omreglering av spelmarknaden ska genomföras. Ett licenssystem ska införas på den svenska spelmarknaden från 1 januari 2019.

Bild från omslaget till utredningen

Nyheter om omregleringen

Tidplan, viktiga datum

Viktiga datum och händelser (förutsatt att föreslagen tidplan håller)

  • 1 januari 2019: den nya spellagen träder i kraft
  • 1 juli 2018: ansökningar om licens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen
  • Maj: Lotteriinspektionen planerar informationsmöte om ansökningsprocessen
  • Maj: riksdagen förväntas fatta beslut om ny lag
  • Mitten av mars: Lotteriinspektionen planerar att skicka ut föreskrifter på remiss
  • Mars: proposition från regeringen, inklusive förordning
  • Jan: Lagförslag som även notifieras till EU, KLAR
  • Dec 2017: Lagrådremiss, KLAR
  • Aug 2017: Remissrunda, KLAR
  • Mars 2017: Utredning, KLAR