Omreglering av spelmarknaden

Regeringen har, i samråd med stora delar av oppositionen, beslutat att en omreglering av spelmarknaden ska genomföras. Ett licenssystem ska införas på den svenska spelmarknaden från 1 januari 2019.

Bild från omslaget till utredningen

Nyheter om omregleringen

Tidplan, viktiga datum

Viktiga datum och händelser (justeras allteftersom)

  • 1 januari 2019: den nya spellagen träder i kraft
  • 1 augusti 2018: ansökningar om licens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen
  • 7 Juni: debatt i riksdagen som förväntas fatta beslut om ny lag 7 eller 13 juni
  • Maj/juni: Lotteriinspektionen informerar om ansökningsprocessen
  • Mitten av april: Lotteriinspektionen skickar ut föreskrifter på remiss, KLAR
  • Mars: proposition från regeringen, inklusive förordning, KLAR
  • Jan: lagförslag som även notifieras till EU, KLAR
  • Dec 2017: lagrådremiss, KLAR
  • Aug 2017: remissrunda, KLAR
  • Mars 2017: utredning, KLAR