Omreglering av spelmarknaden

Regeringen har, i samråd med stora delar av oppositionen, beslutat att en omreglering av spelmarknaden ska genomföras. Här finns information om utredningen samt regeringens och riksdagens beredning av lagförslaget.

Utredningen

Fredagen den 31 mars 2017 överlämnade regeringens särskilde utredare Håkan Hallstedt en utredning (SOU 2017:30 ”En omreglerad spelmarknad”) till civilminister Ardalan Shekarabi. I utredningen föreslås att ett licenssystem ska införas från och med 1 januari 2019.

Bakgrunden är att regeringen den 24 september 2015 beslutade att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en ny spelreglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. I uppdraget ingick även att analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

Länk till utredningen.

Remissbehandlingen

Utredningen har remissbehandlats. De flesta svar är publicerade på regeringens hemsida. Övriga yttranden lämnas ut på begäran från Finansdepartementets registrator.

Länk till remissvaren.

Lagrådsremissen

Regeringen beslutade 21 december 2017 om lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad. En ny spellag och ny lag om skatt på spel föreslås. Den nya regleringen ska utformas som ett licenssystem. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Länk till regeringens pressmeddelande.

Länk till lagrådsremissen.

Länk till lagrådets webbplats (där deras yttranden publiceras).

Länk till regeringens notifiering till EU av lagförslaget.

Regeringens spelpolitik

Alla nyheter och alla publicerade dokument (som pressmeddelanden och propositioner) som gäller området spelpolitik finns på denna sida.

Alla nyheter om regeringens spelpolitik.

Riksdagen

Efter att regeringen lagt sin proposition kommer riksdagen att ta över arbetet. Det är kulturutskottet som har ansvar för spelfrågor.

Länk till kulturutskottet.