Ansökningsblanketter

Ansökningsavgifter

Avgifter vid ansökan, klicka här!


Blanketter skickas per post till: Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs

eller via e-post till: registrator@lotteriinspektionen.se

När vi mottagit ansökan får ärendet ett diarienummer, som vi meddelar er per post eller e-post. Ange det aktuella diarienumret på inbetalningen och vid annan kontakt med oss.

Er ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas till: Bankgiro 5050-0875

Förströelsespel, ansökan

Typgodkännande, ansökan