Allmänna råd

Lotteriinspektionen beslutar om allmänna råd. De allmänna råden är inte bindande utan ska ses som en hjälp för kommuner och länsstyrelser vid deras tillståndsgivning i fråga om lotterier och bingospel.