Föreskrifter & allmänna råd

Lotteriinspektionen beslutar om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden och dessa är bindande. Vi beslutar även om allmänna råd vilka inte är bindande utan är en hjälp för kommuner och länsstyrelser vid deras tillståndsgivning för lotterier och bingospel.