Föreskrifter & allmänna råd

Lotteriinspektionen beslutar om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden och dessa är bindande.
Lotteriinspektionen beslutar även om allmänna råd. Dessa är inte bindande utan ska ses som en hjälp för kommuner och länsstyrelser vid deras tillståndsgivning för lotterier och bingospel.