Reklam

I grunden gäller att det bara är tillåtet att göra reklam för spel och lotterier som har tillstånd i Sverige. Marknadsföringen omgärdas dock av olika restriktioner. Annonsering för utländska spelbolag i svenska medier är inte tillåtet.