Frågor och svar, sociala medier- Facebook

Lotteriinspektionen får många tips om olagliga lotterier som bedrivits som så kallade tävlingar på bland annat Facebook.

Tillstånd till lotterier kan inte ges till privatpersoner eller företag

På sociala medier är det allt vanligare att företag och privatpersoner uppmanar besökare att delta i olika aktiviteter, till exempel att ”gilla” något eller ”dela” något med sina vänner. Genom att göra detta deltar man sedan i någon form av utlottning. Ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp, är ingen tävling utan räknas som ett lotteri och kräver tillstånd. Tillstånd kan inte ges till privatpersoner eller företag.

Tävling

Om utgången i arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras.

Lotteriinspektionens arbete mot olagliga lotterier i sociala medier

Lotteriinspektionen tar varje år emot en stor mängd tips gällande lotterier på sociala medier. Med anledning av omfattningen av tips har Lotteriinspektionen i dagsläget inte möjlighet att följa upp alla tips.

I arbetet med att bidra till ett minskat utbud av illegal spelverksamhet så prioriteras arbetet mot verksamheter som bedöms medföra störst risk för sociala och ekonomiska skadeverkningar, till exempel illegala spelautomater. Dessa spelautomater omsätter stora summor pengar som i sin tur finansierar annan organiserad brottslighet.

Vid lotterier på exempelvis Facebook av typen ”gilla, dela” är det ingen deltagare som riskerar att förlora ekonomiskt på att delta, då lotterierna i regel anordnas helt utan insats. Denna typ av lotterier är därför i dagsläget inte ett prioriterat område.

En vanlig missuppfattning är att Lotteriinspektionen har möjlighet att ”stänga ner” ett otillåtet lotteri eller bötfälla en anordnare vilket vi inte har möjlighet till. Det är bara exempelvis Facebook som har möjlighet, utöver innehavaren av sidan, att radera ett inlägg eller en sida på Facebook. De åtgärder som Lotteriinspektionen kan vidta är att informera anordnaren av lotteriet om lotterilagens bestämmelser och/eller anmäla det misstänkta brottet till polisen. För att en person eller ett företag ska få ett straff utdömt för brott mot lotterilagen krävs det att en domstol dömer personen eller företaget till ansvar för brottet. I fall som bedöms som ringa utdöms inget ansvar för brott.

I dagsläget samlar Lotteriinspektionen inkomna tips gällande otillåtna lotterier på Facebook i ett gemensamt samlingsärende.

Läs mer om skillnaden mellan lotteri och tävling, klicka här!

Vill du tipsa om misstänkt olagligt spel på till exempel Facebook så kan du göra det via vår tipssida, klicka här för att tipsa oss!