Avgifter

Avgifterna på denna sida är ett utdrag ur 15 kap. i Spelförordning (2018:1475). Dessa avgifter gäller för ansökan om spel som ska gälla från 1 januari 2019. Fullständig information om avgifter och regeringens förskrifter finns i spelförordning (2018:1475)

Licens eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138)

Avgift kronor

1. Licens för kommersiellt onlinespel

400 000

2. Licens för vadhållning

400 000

3. Licens för både 1 och 2

700 000

4. Förnyelse av licens enligt 1–3

300 000

5. Ändring av licens enligt 1–3

150 000

6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga ändamål

 

a) omslutning, till och med 500 000 kronor

5 000

b) omslutning, mer än 500 000 kronor till och med 1 miljon kronor

15 000

c) omslutning, mer än 1 miljon kronor till och med 5 miljoner kronor

60 000

d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med 15 miljoner kronor

100 000

e)   omslutning mer än 15 miljoner kronor

150 000

7. Ändring av licens enligt 6 c–e

40 000

8. Licens för bingo

 

a) grundbelopp om sökanden är en juridisk person

5 000

b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person

800

9. Licens för lokalt poolspel på hästar

3 600

10. Licens för penning-, värde-, eller varuspelsautomat, per spelplats

2 800

11. Tillstånd till innehav av penning-, värde-, eller varuspelsautomat

3 600

12. Licens för landbaserat kommersiellt kasinospel, per spelplats

5 000

13. Licens för kasinospel på ett kasino, per kasino

70 000

14. Ändring av licens enligt 13, per kasino

15 000

15. Licens för kortspel i turneringsform

 

a) 1–10 turneringar

4 000

b) fler än 10 turneringar

15 000

c) en enstaka turnering med fler än 48 spelare

25 000

16. Ändring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och 4 §§ spellagen

800

Avgift får inte tas ut för en ansökan om ändring av licens som endast innebär

1. en ändrad postadress, eller

2. en minskning av antalet spelbord eller automater.

Registreringsavgift

Spelinspektionen ska ta ut en avgift för en ansökan om registrering av spelombud enligt 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138) och anmälan om ändring enligt 11 kap. 3 § spellagen. Avgiften ska tas ut med 800 kronor för varje spelombud.

Tillsynsavgift

Spelinspektionen ska ta ut en avgift av licenshavaren för den tillsyn som myndigheten utövar enligt spellagen (2018:1138). Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för tillsynsverksamheten.