Ansökningsblanketter för spellicens

Från 1 januari 2019 ska alla aktörer som agerar på den svenska spelmarknaden ha en licens. Ansökningar och ändringar görs på samma blankett.

Observera

  • Samtliga handlingar ska vara på svenska, originalhandlingar som inte är på svenska ska vara översatta och det är du som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt.
  • Ansökningsblanketterna kan komma att ändras före den 1 augusti 2018 då innehållet i blanketterna är beroende av regelverk som ännu inte beslutats. Se till att använda senaste version vid ansökan.

Ansökningar tas emot från 1 augusti 2018

När vi mottagit ansökan får ärendet ett diarienummer, som vi meddelar er. Ange det aktuella diarienumret på inbetalningen och vid annan kontakt med oss.

Er ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är betald.

Statligt spel, ansökan

Licens för statligt spel, 5 kap. spellagen (2018:1138) får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

Spel för allmännyttiga ändamål, ansökan

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, 6 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Onlinespel & vadhållning, ansökan

Licens för kommersiellt onlinespel, 7 kap. spellagen (2018:1138) får ges för att tillhandahålla kasinospel, online-bingo och datorsimulerat automatspel och är öppen att söka för marknadens aktörer.

Licens för vadhållning 8 kap. (2018:1138) får omfatta vadhållning online och annan vadhållning, såsom vadhållning som avser utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Denna licensform är också öppen att söka för samtliga aktörer på marknaden.

Landbaserat kommersiellt spel, ansökan

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel, 9 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

Spel på fartyg i internationell trafik, ansökan

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik, 10 kap. spellagen(2018:1138) får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

Övriga ansökningsblanketter


Ändringar av ansökan kan bara göras för följande licenstyper:

  • Kommersiellt onlinespel och vadhållning
  • Allmännyttigt lotteri (och bingo)
  • Statligt kasino och lotteri

För övriga licenser måste en ny ansökan göras vid ändring.