Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Avgifter för tillstånd och typgodkännande

När vi mottagit ansökan får ärendet ett diarienummer, som vi meddelar er per post. Ange det aktuella diarienumret på inbetalningen samt vid kontakt med oss. Vänligen notera att ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas via bankgiro 5050 – 0875

Avgifter vid ansökan om tillstånd

Rikslotterier

 • omslutning t o m 1 miljon - 2 300 kronor
 • över 1 miljon t o m 5 miljoner - 10 000 kronor
 • över 5 miljoner t o m 15 miljoner - 60 000 kronor
 • över 15 miljoner - 80 000 kronor.

EMV-lotterier

Det vill säga lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, där högsta vinsten är:

 • 1/60 prisbasbelopp - 2 300 kronor.
 • mer än 1/60 prisbasbelopp - 80 000 kronor

Bingospel

 • som ska bedrivas i flera län - 2 300 kronor
 • högsta vinst över ett prisbasbelopp - 2 300 kronor

Penningautomater

 • Innehav - 2 300 kronor
 • Spel ombord på fartyg i internationell trafik - 2 300 kronor

Varuspel

 • 2 300 kronor

Förströelsespel

 • 1-10 spelautomater - 3 000 kronor
 • 11-25 spelautomater - 10 000 kronor
 • 26 eller fler spelautomater - 35 000 kronor

Restaurangkasino

 • 2 300 kronor

Avgifter för typgodkännande

 • Lotter lägsta vinstklass och bingobrickor - 4 000 kronor
 • Övriga typgodkännanden - 10 000 kronor