Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Spel utan tillstånd

En av Lotteriinspektionens huvuduppgifter är att se till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Vi får inte själva utreda misstänkta brott på spel- och lotteriområdet. Men vi ska underrätta de myndigheter som har till uppgift att lösa brott, det vill säga polis- och åklagarmyndighet. Det görs i första hand genom en polisanmälan. Vi anordnar också utbildningar och informerar andra myndigheter om hur lagstiftningen ser ut på spel- och lotteriområdet.

 

Läs mer om hur vi arbetar med att motverka olagligt spel och lotterier, klicka här!

Kontakt

Registrator
Växel
Tel: 0152-650 100