Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Fortsatt trögt på spelmarknaden

Publicerad: 2014-08-26

Under det första halvåret 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på cirka 19,3 miljarder kronor. Efter utbetalda vinster återstod 7,8 miljarderkronor till aktörerna. Det är en bruttominskning med drygt en miljard kronor, i löpande priser, jämfört med samma period förra året. Räknat på procent blir det en omsättningsminskning med drygt 3 procent.

- Det är fortfarande trögt för de flesta aktörerna på den svenska spelmarknaden, säger Joakim Rönngren, kommunikationschef på Lotteriinspektionen. Omsättningen för spel och lotterier minskar för andra kvartalet i följd. Hittills i år har omsättningen minskat med hela en miljard kronor. Svenska Spel backar med 5 procent, men den största minskningen redovisar Folkspel (Bingolotto) och IOGT-NTO (Miljonlotteriet). De tappade omkring 15 procent under det första halvåret. Datumlotteriet däremot ökade med 11 procent och är därmed det lotteri som ökade mest under den här perioden.

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 10,7 miljarder kronor under årets två första kvartal. Det är en minskning med nästan 5 procent jämfört med samma period 2013. Spel på Vegas och nätpoker minskade mest, -24,8 respektive -11,4 procent. Den enda spelformen som ökade var sportspel. Den procentuella ökningen var drygt 20 procent.

ATG redovisar en omsättning på knappt 6 miljarder kronor, vilket är en marginell minskning. Ombudsspelet minskade med drygt 4 procent och banspelet minskade med drygt 11 procent. Spel via internet ökade dock med drygt 6 procent.

Folkspel omsatte nästan 340 miljoner det första halvåret i år vilket är en minskning med drygt 16 procent. Detta trots att Bingolottos stora påskdragning i år inföll under kvartal två i stället för under kvartal ett som i fjol.

Postkodlotteriet omsatte nästan 1,8 miljarder kronor under första halvåret i år, vilket är en ökning med drygt en procent. Detta trots att spel via nätet minskade med drygt 8 procent.

IOGT-NTO omsatte cirka 256 miljoner kronor under årets första sex månader. Det är en minskning med 14 procent. Produkten Miljonlotteriet minskade med 15 procent.

Kombispel omsatte cirka 243 miljoner kronor vilket är en ökning med nästan 1 procent. Omsättningen för Kombilotteriet och PRO:s Trippelskrap minskade. Ökade gjorde övriga lotterier och spel via internet.

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation och Prostatacancerförbundets gemensamma lotteri Datumlotteriet omsatte 33,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 11 procent.

Ideella Spel omsatte cirka 29 miljoner, vilket är en minskning med nästan 10 procent.

Omsättningsstatistiken baseras på statistik inlämnad av respektive redovisad aktör, och all omsättningsstatistik är före utbetalda vinster. Uppgifter saknas för övriga rikslotterier, bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier. Uppgifter saknas även för oreglerade aktörer.

Se tabell med omsättningssiffror, kvartal 2 2014, klicka här

För ytterligare information vänligen kontakta Joel Kitti-Junros, handläggare statistik och omvärld
på tel. 0152-650 171, eller My Hamrén, kommunikatör på tel.0152-650 174.

De fem största spelfomerna före utbetalde vinster, Vegas, V75 postkodlotteriet, Lotto och Triss

De fem största produkterna efter utbetalde vinster, Postkodlotteriet, Lotto, V75, Triss och Vegas,