Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Synpunkter på ERM:s uttalande om lotterier som belöning

Publicerad: 2017-01-09

Etiska rådet för marknadsundersökningar (ERM) har på sin webbsida publicerat ett allmänt uttalande, nr 1/2016 – Ang. lotterier som belöning, daterad den 6 juli 2016 (nedan kallat ERM:s uttalande). 

Länk till uttalandet: http://www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2016/07/AU-2016-1-Lotterier.pdf

I ERM:s uttalande finns formuleringar som kan ge intrycket av att Lotteriinspektionen yttrat sig om tillämpningen av spellagstiftningen och att dessa yttranden förts in i ERM:s uttalande med myndighetens samtycke. I ERM:s uttalande anges även att Lotteriinspektionen granskat det före dess utfärdande.

Med anledning av vad som angetts ovan vill Lotteriinspektionen anföra följande:

-   Lotteriinspektionen har inte yttrat sig om tillämpningen av lotterilagstiftningen på sätt som framgår av ERM:s uttalande. Myndigheten kan inte ge förhandsbesked i enskilda fall.

-  Lotteriinspektionen har inte granskat ERM:s uttalande före dess utfärdande.