Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Förtydligande: Barn och ungdomar ska ha justa miljöer

Publicerad: 2013-06-13

Sverige har sedan 1982 en lag om automatspel. Syftet var att komma till rätta med de olämpliga ungdomsmiljöer som kunde uppkomma i spelhallar. Lagen gäller för så kallade förströelsespel, det vill säga mekaniska eller elektroniska spel där man inte kan vinna pengar eller där vinsten endast är frispel. Exempel på sådana spel är arkadspel.

Regeringsrätten bestämde år 2007 att också programmerade datorer för spel som till exempel är ihopkopplade i LAN-miljö eller liknande nätverk på internet skulle omfattas av automatspelslagen. Därmed blev också denna verksamhet tillståndspliktig.

Det är viktigt att påpeka att kravet på tillstånd endast gäller om spelet anordnas för allmänheten eller i förvärvssyfte (det vill säga för att tjäna pengar) och inte för en enskild eller grupp av enskilda som enbart spelar för sitt egna höga nöjes skull.

Regeringsrättens beslut kom lite som en överraskning. Därför var det inte möjligt att ge några tillstånd eftersom reglerna om ansökningsavgifter inte var anpassade för dessa datorer.

Regeringen har (i november 2012) ändrat bestämmelserna om avgifterna. Man har därför nu en skyldighet att ansöka om tillstånd om det är så att man driver sådan verksamhet som redogjorts för ovan. Lotteriinspektionen har ingen laglig möjlighet att göra några undantag från dessa regler.

Lotteriinspektionen har nyligen gett ett stockholmsföretag det första tillståndet. Vi utgår ifrån att det är fler som kommer att söka om sådana tillstånd.

Regeringen gav förra året Lotteriinspektionen i uppgift att se över automatspelslagen och föreslå eventuella ändringar. Vi redovisade detta uppdrag i september 2012. Vi föreslog då att kravet på tillstånd kunde ersättas med ett anmälningsförfarande. Rapporten bereds i Regeringskansliet.

För mer information om ansökan och blankett, klicka här!

Avgifter, klicka här!

Läs om domen, klicka här!


Vi ger tillstånd till förströelsespel och sköter kontrollen av dessa. Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten och som anordnas för allmänheten i förvärvssyfte.

Exempel på förströelsespel är:

  • flipperspel
  • skjutare
  • målspel
  • TV-spel
  • Spel i LAN-miljö