Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Policies

Två händer - handslag 

Vi har tagit fram ett antal dokument som visar hur vi ska förhålla oss till frågor som rör jämställdhet, etnisk mångfald, miljö med mera. Det som står i dokumenten präglar vår dagliga verksamhet och är vägledande för hur personalen ska agera. Här nedan kan du läsa om dessa policies i korthet samt ladda ner dem i sin helhet.

Tillbaka

 • Jämställdhet

  • Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska vi arbeta för jämställdhet på ett aktivt och målinriktat sätt.
   Läs mer
 • Etnisk mångfald

  • Vi ska alltid tänka på de etniska aspekterna i vår dagliga verksamhet.
   Läs mer
 • Miljö

  • I vår miljöpolicy framgår det hur vi i vår verksamhet ska arbeta för att bidra till en god miljö.
   Läs mer
 • Mutor och bestickning

  • Anställda på en myndighet av vårt slag riskerar alltid att utsättas för påverkan från olika håll.
   Läs mer