Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Diarium

Som myndighet är vi skyldiga att ha ett register över de handlingar som finns hos oss. Registret kallas för diarium och där registrerar vi nya handlingar varje dag. I postlistan kan du söka handlingar från och med den 1 november 2010.

Enligt offentlighetsprincipen kan du ta del av alla allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess. Du behöver inte motivera varför eller tala om vem du är.

Begära ut handlingar

Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett visst ärende ska du kontakta vår registrator. Enklast gör du det via kontaktformuläret till höger på denna sida.

Kostnad

Det är gratis att läsa handlingar på plats här på myndigheten. Vill du ha kopior på handlingar så är de nio första sidorna gratis därefter kostar den tionde sidan 50 kronor och alla sidor efter det 2 kronor styck (avgiftsförordningen [1992:191] 15 och 16 §§).

Lotteriinspektionen tar ut avgift enligt ovan för kopior som sänds per post, fax och e-post,

För handlingar som bränns ner på CD/DVD-skiva tillkommer en extra kostnad om 10 kronor.

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Sekretess kan överklagas

Om du inte får ut hela eller delar av en handling för att det är sekretessbelagt eller av annan anledning, kan du överklaga det beslutet. Vi måste då tala om för dig hur du överklagar, men du kan inte längre vara anonym.

Alla dokument registreras

Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss eller som vi själva producerar. Det kan till exempel handla om brev, ansökningar, beslut och utredningar. Handlingar som är av mindre betydelse för vår verksamhet registreras dock inte. Det gäller bland annat inkommande reklam, kursinbjudningar med mera.

Snabbfakta

 

 


Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i det demokratiska samhället. Det betyder att myndigheternas verksamhet ska vara så öppen som möjligt. Det är till exempel därför som domstolsförhandlingar och beslutande församlingars möten normalt är öppna för allmänheten.

En viktig del av offentlighets-principen är rätten att få ut allmänna handlingar. Att alla handlingar ska vara allmänna är inskrivet i tryckfrihetsförordningen. Detta för att garantera att allmänheten har insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Man behöver vanligtvis inte tala om varför eller vem man är.

Kontakt

Registrator
Växel
Tel: 0152-650 100