Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Ställningstaganden

Lotteriinspektionens ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom myndigheten. Ställningstaganden görs i principiella frågor när svar saknas i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Ställningstaganden är bara bindande för myndigheten. Även i metodfrågor kan styrning ske genom ställningstagande för att uppnå enhetlighet i förhållande till myndighetens tillsynsobjekt på den svenska spelmarknaden.

Publiceringen på Lotteriinspektionens webbplats sker för att ge allmän kännedom om myndighetens ställningstagande i olika principiella frågor.

- Ställningstagande: Lotteriföreståndares lämplighet

- Ställningstagande:_Alternativa betalningslösningar

- Ställningstagande:_Särskilt tillstånd enligt 21 a § lotterilagen (1994:1000), s.k. emv-lotteri