Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Lägstabud- och öresauktioner

På Internet har det blivit populärt med så kallade lägstabudsauktioner och öresauktioner. Det är skillnad mellan de här två typerna av auktioner. Nedan ger vi en kort förklaring vad de olika varianterna innebär.

Lägstabudsauktioner

I en lägstabudsauktion vinner den som är ensam om att ha lagt det lägsta budet och inte den som lagt det högsta budet. På så sätt är det till stor del slumpen som avgör vem som vinner. Vi anser därför att lägstabudsauktioner är ett lotteri och inte en auktion. Att en deltagare kan få en vinst till ett högre värde än vad de övriga deltagarna kan få genom att gissa på en viss summa, bidrar också till vårt ställningstagande. Det saknar även betydelse om någon insats har betalats samt om antalet bud eller storleken på budet är begränsat.

Lägstabudsauktioner äger rum på Internet. Bud läggs via sms eller via ett medlemskonto på den aktuella webbplatsen. Det kostar pengar att lägga ett bud, vanligen runt tio kronor.

Öresauktioner

Vid en öresauktion auktioneras en vara ut till den som lägger det högsta budet inom en begränsad tid. Auktionen startar på ett öre och buden höjs sedan med ett öre i taget. Att lägga ett bud kostar pengar, vanligen tio kronor. Syftet med att arrangera öresauktioner är alltså att tjäna pengar genom att ta betalt för buden och inte på att sälja varor. I vår mening är detta inte ett lotteri i lagens mening, eftersom det är den som lägger det högsta budet inom en viss tid som ”vinner”. Det är alltså inte slumpen som avgör vem som får varan. På så sätt fungerar en öresauktion på samma sätt som en vanlig auktion.

Billiga varor kan bli dyra

Öresauktioner äger rum på Internet och blir allt vanligare. Deltagarna bjuder på en vara, till exempel en kamera värd 2 000 kronor. Buden höjs med ett öre åt gången och varje bud kostar tio kronor att lägga. Det lägsta pris som en deltagare kan betala för kameran är alltså tio kronor och ett öre. Om det läggs tusen bud i auktionen får arrangören in tio tusen kronor i ”budavgifter”. Kameran säljs då till det högsta budet, som i detta exempel är hundra kronor. Om det endast är två personer som har deltagit i auktionen och de har lagt lika många bud, har ”vinnaren” dock betalat 5 100 kronor för kameran.

Ibland  är det möjligt att köpa automatiska bud, så kallade budpaket. Deltagaren köper då exempelvis hundra bud som läggs automatiskt så fort någon annan lägger ett högre bud. Om två deltagare som köpt hundra automatiska bud var bjuder över varandra, så vinner den som inom rätt tid lägger bud nummer två, fyra, sex, åtta och så vidare till bud nummer 200.

Tillbaka