Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Spel utan tillstånd

En av våra huvuduppgifter är att se till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Vi får inte själva utreda misstänkta brott på spel- och lotteriområdet. Men vi ska underrätta de myndigheter som har till uppgift att lösa brott, det vill säga polis- och åklagarmyndighet. Det görs i första hand genom en polisanmälan. Vi anordnar också utbildningar och informerar andra myndigheter om hur lagstiftningen ser ut på spel- och lotteriområdet.

Vite om förbud inte följs

Vi kan också minska utbudet av olagliga spel och lotterier genom att helt enkelt förbjuda fysiska eller juridiska personer som inte har tillstånd att anordna detta för allmänheten. Ett sådant förbud kan även kombineras med vite, som är ett slags böter. Om personen följer förbudet behöver denne inte betala något vite. Följs inte förbudet kan personen dömas att betala vite av förvaltningsrätten eller tingsrätten. Vi kan alltså inte själva döma någon att betala vite. Ett sådant beslut måste tas i domstol.

Polis
Jordglob

Servrar i annat land

Lotteriinspektionens bedömning av lotteri (spel om pengar eller pengars värde) som anordnas med hjälp av spelmaskiner som är uppkopplade mot en server i ett land utanför Sverige
Läs mer