Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Lotterier

Frågor och svar
Ett lotteri är ett spel där det är slumpen som avgör om man vinner eller inte. Exempel på lotterier är traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel samt vadhållning på sportevenemang och hästar.

 

Finns det några åldersgränser för att vara med i lotterier?

Ja, i Sverige har vi, sedan 1 januari år 2017, en åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.
Den som anordnar lotteri får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar lotteriet.
Åldersgränsen ska tydligt anges på platser där försäljning av spelprodukter sker.

På Casino Cosmopol är åldersgränsen 20 år.

Får den som anordnar ett lotteri själv vara med i lotteriet?

Anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingo, automatspel som inte är värdeautomat, roulettespel, tärningsspel, kortspel eller kasinospel får inte delta i lotteriet.

Får en privatperson eller ett företag anordna ett lotteri?

En privatperson eller ett företag får i princip aldrig anordna ett lotteri, då det för tillstånd krävs att det är fråga om en svensk juridisk person, som är en ideell förening och som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.

Vem som helst får däremot tillståndsfritt anordna lotterier i samband med offentlig tillställning (20 § lotterilagen), exempelvis tivolin, offentliga danstillställningar och idrottsevenemang. Varje insats får då högst uppgå till 1/6000 prisbasbelopp och värdet av den högsta vinsten till högst 1/60 prisbasbelopp Om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är fastställda enligt en uppgjord plan ska vidare det sammanlagda värdet av vinsterna motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Får jag delta i otillåtna eller utländska lotterier?

Ja, det finns inget förbud i lotterilagen mot att delta i lotterier som saknar tillstånd.

Får jag sälja en lott eller ett vad som jag själv köpt vidare till någon annan?

Det är förbjudet att i vinstsyfte sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster utan arrangörens tillåtelse.

Får man göra reklam för otillåtna lotterier?

Nej, det är förbjudet att främja deltagande i ett lotteri utan tillstånd som anordnas i Sverige. Att främja deltagande kan exempelvis handla om att annonsera, skicka ut inbjudningar eller på annat sätt informera om lotterier som anordnas utanför Sverige.

Får man göra reklam för utländska lotterier i Sverige?

Nej, det är förbjudet att göra reklam för lotterier som anordnas utanför Sverige.

Lotteri eller tävling på Facebook/sociala medier

Tillstånd till lotterier kan inte ges till privatpersoner eller företag
På sociala medier är det allt vanligare att företag och privatpersoner uppmanar besökare att delta i olika aktiviteter, t.ex. att ”gilla” något eller ”dela” något med sina vänner. Genom att göra detta deltar man sedan i någon form av utlottning där man kan vinna biljetter, pengar eller varor. Ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp, är ingen tävling utan räknas som ett lotteri och kräver tillstånd. Tillstånd kan inte ges till privatpersoner eller företag.

Tävling i sociala medier

Om utgången i arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras.

Vad gör jag som privatperson om det uppstår en tvist med lotterianordnaren?

Civilrättsliga tvister (tvister mellan lotterianordnare och privatpersoner) faller utanför Lotteriinspektionens ansvarsområde, varför Lotteriinspektionen inte kan agera avseende frågor av detta slag. Istället kan man, om enighet inte kan nås med den aktuella arrangören, vända sig till sitt lokala konsumentombud för råd och hjälp.

Vad är skillnaden mellan en tävling och ett lotteri?

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (t.ex. skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling. I vissa fall kan det i ett arrangemang ingå såväl lotteri- som tävlingsmoment.

För att avgöra huruvida det är fråga om ett lotteri eller en tävling behöver man se till hur de olika graderna av slump och prestation förhåller sig till varandra. Enligt praxis är ett arrangemang totalt sett att anse som ett lotteri om prestationsmomentet föregår slumpmomentet. Vidare omfattas intetävlingar av lotterilagens regler och därför ingår de inte heller i Lotteriinspektionens tillstånds- och tillsynsområde. Tävlingar är alltså inte en tillståndspliktig verksamhet.

Läs mer om skillnaden mellan lotteri och tävling, klicka här!

Vart vänder jag mig om jag har problem med ett utländskt spelföretag som inte har någon verksamhet i Sverige?

Om en lotterianordnare har sitt säte i utlandet faller det utanför Lotteriinspektionens jurisdiktion (rättskipningsområde). Det innebär att Lotteriinspektionen inte har rätt att agera. Om det inte går att komma överens med spelföretaget i fråga, kan man istället vända sig till tillsynsmyndigheten i det aktuella landet. Vidare kan Konsument Europa kontaktas för råd och hjälp, www.konsumenteuropa.se. Konsument Europa hjälper till i de fall man är bosatt i Sverige och har handlat av ett företag inom EU. De kan även hänvisa vidare i andra fall.