Spel utan tillstånd

En av våra huvuduppgifter är att se till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Vi får inte själva utreda misstänkta brott på spel- och lotteriområdet men vi underrättar polis- och åklagarmyndighet, i första hand genom en polisanmälan. Vi anordnar också utbildningar och informerar andra myndigheter om hur lagstiftningen ser ut på spel- och lotteriområdet.

Vite om förbud inte följs

Vi kan också minska utbudet av olagliga spel och lotterier genom att utdöma vite som är ett slags böter. Om den som fått ett vite inte upphör med sin olagliga verksamhet kan denne dömas att betala vite av förvaltningsrätten eller tingsrätten. Om den olagliga verksamheten däremot upphör behöver man inte betala något vite/böter. Lotteriinspektionen kan alltså inte själva döma någon att betala vite. Ett sådant beslut måste tas i domstol.