Innehavstillstånd

För att inneha penningautomat för samlarändamål krävs innehavstillstånd.

Automaterna ska vara satta ur spelbart skick. Ansökan görs hos oss som utfärdar ett tillsvidaretillstånd. Ansökan ska innehålla uppgift om namn, serienummer och tillverkningsår på automaterna samt var de kommer att förvaras. Ansökningsavgiften är för närvarande 2 600 kronor.