Ansökningsblanketter för spellicens

Från 1 januari 2019 ska alla aktörer som agerar på den svenska spelmarknaden ha en licens. Ansökningar och ändringar görs på samma blankett.

Observera

  • Efterfrågad dokumentation och de delar av dokumentationen som berör ansökan ska vara på svenska eller översatta till svenska och det är du som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt.
  • Blanketterna kan komma att ändras, se till att använda senaste version.
  • Det är viktigt att en ansökan om licens som skickas in till Lotteriinspektionen är så komplett som möjligt för att kunna hanteras som en fullständig ansökan
  • Läs alltid Frågor och svar, utöver ansökningsblanketter och vägledningar.

Ansökningar tas emot från 1 augusti 2018

När vi mottagit er ansökan får den ett diarienummer som vi meddelar er. Ange diarienumret på inbetalningen och vid annan kontakt med oss. Hör av er snarast om ni inte fått någon återkoppling med diarienummer på er ansökan.

Ansökningar börjar handläggas först när ansökningsavgiften är betald. Här finns mer information om avgifter och betalning

Komplettering av redan inlämnad ansökan

För närvarande görs kompletteringar lämpligast via e-post. Mer omfattande kompletteringar skickas in på ett USB-minne eller liknande. För att underlätta och korta handläggningstiden är det viktigt att kompletteringarna märks upp och struktureras på sådant sätt att det tydligt framgår vilken information/handlingar kompletteringen omfattar. Ange alltid diarienummer för den ansökan kompletteringen avser.

Ansökningsblanketter

Statligt spel, ansökan

Licens för statligt spel, 5 kap. spellagen (2018:1138) får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

OBS, Det är fel i Bilaga B. För juridiska (kvalificerade) ägare är det endast det senaste verksamhetsårets årsredovisning och revisionsberättelse som ska skickas in. I bilaga B version 1.3 står det de senaste fem åren, vilket är fel.

Spel för allmännyttiga ändamål, ansökan

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, 6 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

OBS, Det är fel i Bilaga B. För juridiska (kvalificerade) ägare är det endast det senaste verksamhetsårets årsredovisning och revisionsberättelse som ska skickas in. I bilaga B version 1.3 står det de senaste fem åren, vilket är fel.

Onlinespel & vadhållning, ansökan

Licens för kommersiellt onlinespel, 7 kap. spellagen (2018:1138) får ges för att tillhandahålla kasinospel, online-bingo och datorsimulerat automatspel och är öppen att söka för marknadens aktörer.

Licens för vadhållning 8 kap. (2018:1138) får omfatta vadhållning online och annan vadhållning, såsom vadhållning som avser utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Denna licensform är också öppen att söka för samtliga aktörer på marknaden.

OBS, Det är fel i Bilaga B. För juridiska (kvalificerade) ägare är det endast det senaste verksamhetsårets årsredovisning och revisionsberättelse som ska skickas in. I bilaga B version 1.3 står det de senaste fem åren, vilket är fel.

Landbaserat kommersiellt spel, ansökan

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel, 9 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

OBS, Det är fel i Bilaga B. För juridiska (kvalificerade) ägare är det endast det senaste verksamhetsårets årsredovisning och revisionsberättelse som ska skickas in. I bilaga B version 1.3 står det de senaste fem åren, vilket är fel.

Spel på fartyg i internationell trafik, ansökan

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik, 10 kap. spellagen(2018:1138) får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

OBS, Det är fel i Bilaga B. För juridiska (kvalificerade) ägare är det endast det senaste verksamhetsårets årsredovisning och revisionsberättelse som ska skickas in. I bilaga B version 1.3 står det de senaste fem åren, vilket är fel.

Övriga ansökningsblanketter


Ändringar av ansökan kan bara göras för följande licenstyper:

  • Kommersiellt onlinespel och vadhållning
  • Allmännyttigt lotteri (och bingo)
  • Statligt kasino och lotteri

För övriga licenser måste en ny ansökan göras vid ändring.